Heldagsretreat Farsta strand

För ett inre hållbart ledarskap

En heldag med mindfulness, självreflektion och mjuk yoga.

Målet med dagen är att skapa flöde, kraft och energi. En intressant och lärorik dag med rörelser som alla klarar av, föreläsningar, självreflekterande
och självstärkande övningar;

– Att återta kontakten med ditt inre själv.
– Hur du tar med dig lugnet in i din vardag.
– Förändra din ”brain wireing”.

Vi varvar fysiska övningar med vila för att aktivera den parasympatiska responsen i nervsystemet, för återhämtning och avslappning. Yoga för dig som inte tror att du kan yoga och yoga för dig som yogat förr, alla rörelser visas av två instruktörer och i olika svårighetsnivåer. Med fysisk aktivitet, andningsövningaroch avslappning kan vi snabbare lossa på spänningar i organ,muskler och vävnader och vårt känslosystem. Vegetarisk mat, fika och mellanmål ingår.

Dag: 18 november 2017.
Tid: 10:00-20:00.
Plats: YogaVayu studio i Farsta Strand.
Investering: 1.600 kr.

Din plats är bokad när inbetalningen är inne på kontot Bg: 334-4611 märk betalningen med ditt namn. Bokningen är bindande men vid förhinder får du överlåta din plats till någon annan.
Heldagen startar vid min 7 st, max 15 st deltagare.

Denna heldag är en försmak av en längre utbildning i ”Ett inre hållbart ledarskap”, utbildningen startar hösten 2018. Utbildningen är uppdelad i 7 moduler under ett 1 års tid.

För mer information eller boka din plats;
magda@yogabymagda.com eller sms 0708 48 78 72.