Hathayoga

Ordet Hatha är sanskrit, där Ha betyder sol och Tha betyder måne. Syftet med hathayoga är att finna inre lugn genom att balansera energierna från dessa två. Hathayogans mjuka, fysiska positioner (asanas) hålls mer statiskt och utförs i ett lugnare tempo. Positionerna kombineras med andningsövningar (pranayama) och olika meditationstekniker för att uppnå balans mellan kropp och sinne.

Hathayoga ger en skön blandning av enkla andningsövningar, stärkande och stretchande positioner, ibland med sittande meditation, fri från prestation.

Fördelar med hathayoga:
– Starkare och mer flexibel kropp
– Mindre spänningar
– Mental klarhet och ökad fokus
– Kraft och inspiration
– Bättre sömn
– Ökad koncentration
– Förbättrad balans

Kurser 2019:
Onsdagar Ht 2019
Torsdagar Ht 2019