Retreat


När du åker på retreat tar du en total paus från ditt liv; vardagliga förpliktelser och en hektisk livsstil. På retreat är miljön lugnare, mer rofylld med en atmosfär som får dig att känna dig trygg och omhändertagen. Du känner att du kan släppa taget och absorbera nuet.

Att ge dig själv tid att finna djup avslappning och återhämtning ger ofta långsiktiga fördelar som håller i sig flera månader framåt. 

När du befinner dig på yogaretreat händer något som bryter banden till dina vanliga mönster. Medvetandet expanderar till en nivå som det annars skulle tagit månader eller till och med år att uppnå i vardagen.

Ytterligare en fundamental fördel av att åka på retreat är att du bryter mentala mönster och får en emotionell detox. Det är även otroligt utvecklande och positivt att omge sig med människor som inte känner till dig eller ditt förflutna. De ser ditt sanna jag och det är ibland lättare att utvecklas tillsammans med andra som även de har ett intresse för yoga och meditation.

Retreats 2019: