Sankalpa

San – står för sanning, kalpa – står för löfte.

En Sankalpa är en kort och tydlig mening i positiva ord som uttrycker vår inre sanning. I djup avslappning är vårt undermedvetna öppet och mottagligt och om vi då upprepar vår mening med hela vår känsla och övertygelse sår vi ett frö djupt i vårt sinne. Detta frö kommer sedan med all sannolikhet att växa och manifestera sig i livet.

Sankalpa är en kraftfull teknik och den bör användas medvetet. Huvudsyftet med Sankalpa är inte att bli av med ovanor eller för att få sina personliga önskningar uppfyllda utan för en total inre expansion. Vi bör välja vår Sankalpa med noggrannhet, utan brådska.

Kurser, workshops och dagretreats 2019: